צריך שכל אדם ואדם ירקוד את ריקודו שלו, ישיר את שירו שלו ויכיר את קולו. שכל אדם ואדם ימצא ויכיר את אלוהיו וגם את אלוהיו שבתוכו. (פארי לב ארי).